Už jsi ochutnal/a naše NOVINKY? Objednáš je na pár kliknutí v sekci "VÝBĚROVÁ KÁVA"!

Pravidla soutěže - Barista roku 2024

Soutěž o "Poukazy na nákup kafe" – Chroast – Barista roku 2024 

 1. Akce není omezena věkem osob, dále jen soutěžící. 

 2. Soutěžící, kteří splní níže uvedené podmínky, budou zařazeni do slosování o tři poukazy na nákup kafe. První místo bude odměněno poukazem v hodnotě 5 000 Kč, druhé místo bude odměněno poukazem v hodnotě 3 000 Kč a třetí místo bude odměněno poukazem v hodnotě 1 000 Kč. 

 3. Akce probíhá ve dnech 15. března – 16. brežna 2024. 

 4. Pořadatel (Chroast s.r.o.) si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit. Změny budou oznámeny na webu www.chroast.cz. 

 5. Dojde-li k zneužití podmínek nebo bude-li zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník, který se takového jednání dopustil, na odměnu nárok.
   

Podmínky soutěže 

Soutěžícímu náleží odměna při splnění všech níže uvedených podmínek: 

 1. Soutěžící musí pro zařazení do soutěže vyplnit registrační formulář od Chroast s.r.o. a poskytnout tak svůj e-mail. 

 2. Registrace musí proběhnout v období 15. března – 16. března 2024. 

 3. Soutěžící se nesmí z odběru newsletterů odhlásit v průběhu trvání soutěže.  

 4. Po vyhodnocení napíšeme soutěžícímu e-mail, kde nám potvrdí zájem o odměnu spolu s informacemi o předání odměny. 

 5. V případě nezájmu vylosovaného soutěžícího o odměnu nebo při nedovolání se mu v rámci výše uvedeného počtu pokusů, bude vybrán následující soutěžící na základě již vylosovaného pořadí, a to pomocí popsaného systému viz odstavec „Vyhodnocení soutěže“. 

Soutěžící 

Soutěžícím může být pouze tato osoba: 

 1. V době trvání soutěže vyplní formulář včetně poskytnutí e-mailu naší společnosti.

 2. Není v pracovním poměru nebo v podobném vztahu k naší společnosti ani se nijak nepodílí na uskutečnění, organizaci a zabezpečení této akce, není ani osobou spolupracující s naší společností na základě obchodní smlouvy. 

Vyhodnocení soutěže 

V níže uvedeném termínu proběhne vyhodnocení, a to ze soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky. Losování bude probíhat pomocí excelovské funkce CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*100000), která každému soutěžícímu přidělí celé číslo od 0 do 100000. Výhercem se stanou tři soutěžící s nejvyšší přidělenou hodnotou. V případě shody přidělených hodnot výše uvedenou funkcí pak rozhoduje datum registrace. Slosování proběhne nejpozději 20. března 2024.